ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2004 (αρ. αποφασης Πρωτοδικείου:  5959/19.11.2004), εμπνεόμενος απο την ιστορία και την προσφορά της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Ελληνική Παιδεία, επι πεντέμισι αιώνες και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, υπό τις οποίες εξακολουθεί να επιτελεί το έργο της σήμερα.

Η ίδρυση του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της Διεύθυνσης της Σχολής με το από 10 Ιουνίου 2004 συμφωνητικό έγγραφο.

Βασικός σκοπός του Συλλόγου είναι η παροχή ηθικής, υλικής και κάθε άλλης μορφής συνδρομής και υποστήριξης του έργου της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και των μαθητών της. Ακόμη, οι δράσεις του Συλλόγου αποβλέπουν στη δημοσιοποίηση και προβολή της ιστορικής πορείας της Σχολής καθώς και της διαχρονικής προσφοράς της.

Δ. Σ. του Συλλόγου

Πρόεδρος:                    Σταύρος  Αρβανιτόπουλος

Αντιπρόεδρος:             Μαρία Παπαγγελοπούλου – Μπελδέκου

Γεν.Γραμματέας:         Μέλπω Πέτρου

Ειδ.Γραμματέας:          Νέλλα Ηλιοπούλου 

Ταμίας:                           Νικολίτσα  Μπαλτοπούλου

Μέλη :                          Λίζα Λουϊζου   

                                      Γιούλα Τούντα ( Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων)