ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση ή παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύλλογο:

Εmail:  info@filoimegalissxolis.gr

Τηλέφωνο:   210 6025023

Φαξ:  211 8002875

Σταύρος Αρβανιτόπουλος τηλ:   697 349 1663

Μαρία Παπαγγελοπούλου – Μπελδέκου τηλ:   694 660 8208

Νικολίτσα Μπαλτοπούλου τηλ:   694 461 2824