ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΤΟΥ  ΓΕΝΟΥΣ  ΣΧΟΛΗΣ
• Βραβεία:    Α).  Γενναδίου στον αριστούχο μαθητή επίδοσης & ήθους του σχολείου.
                    Β).  Επίδοσης αριστούχου για κάθε τάξη.
                    Γ).  Ελληνικής γλώσσας.
                    Δ).  Κων/νου Ψάχου για Βυζαντινή Μουσική.
                    Ε).  Κλασσικής Μουσικής.
                  ΣΤ).  Χορού.
                    Ζ).  Ζωγραφικής.
• Τακτικές επισκέψεις μελών μας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα & κατά την αποφοίτηση.
• Υποτροφίες για φροντιστήρια με στόχο την εισαγωγή σε Τουρκικά πανεπιστήμια.
• Επιπλέον ενισχυτικό φροντιστήριο σε ειδικά μαθήματα.
• Επαγγελματικός  προσανατολισμός στους μαθητές.
• Προσωπικές σχέσεις μελών μας & αρωγών, με μαθητές των οποίων αναλαμβάνουν τα έξοδα.
• Συχνή επικοινωνία με το σύλλογο γονέων & κηδεμόνων.
• Επιτροπή στήριξης μαθητών & γονέων για Εργασία, Υγεία & Οικονομικά.
• Οικονομική & Ψυχολογική στήριξη μαθητών με προβλήματα.
• Προσφορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, ρούχων & γραφικής ύλης στους μαθητές.
• Καλλιτεχνικά σεμινάρια στην Πόλη στους μαθητές.
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πόλη με συμμετοχή μαθητών.
• Προγράμματα κατασκηνώσεων στην Ελλάδα.
• Προγράμματα εκδρομών στην Ελλάδα.
Νίκος Μαυράκης «Ο Δάσκαλος της Πόλης»
Πρακτικά Ημερίδας Βυζαντινή Τέχνη και Ορθόδοξη Παράδοση
Ενημερωτικό  2009
Ημερολόγιο  2015
Ημερολόγιο  2012
Ημερολόγιο  2011
Ημερολόγιο  2010
Ημερολόγιο  2009
Ημερολόγιο  2008
Ημερολόγιο  2007